AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 37

37 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
ctrlX ble lansert i 2019 , blant annet under SPS messen det året
portefølje , var det enkelt for Bosch Rexroth å følge opp sluttbrukernes ønsker . - Vi hadde også PLS i porteføljen tidligere , men har i de siste årene satset stor i dette markedet med å ta i bruk siste nytt i datateknologi , fortalte Jensen . Konsernet satser bredt innen fabrikkautomatisering . Markedet kjenner de godt med sin lange tradisjon innen hydraulikk . Nå arbeides det systematisk med å utvide produktspekteret , slik at selskapet skal bli en så komplett leverandør som mulig . I løpet av det siste halvåret er to selskap kjøpt opp . Disse selskapene er produsenter av cobot og AGVer . Skal Bosch Rexroth kunne tilby gode løsninger innen fabrikkautomatisering , er dette teknologier som hører naturlig med .
Miljø og teknologi - Vår styrke er at vi er gode på produkter , sa Jensen . I tillegg har vi også sterk kompetanse innen sammenstilling av våre løsninger . Når vi kombinerer denne kunnskapen med gode systemintegratorer , blir vi konkurransedyktig . Det arbeides mye med å få til et optimalt samarbeid med våre systemintegratorer . - Selskapet vårt er midt i digitaliseringsreisen , sa Jensen . Satsingen innen automatiseringsløsninger viser det . Så langt har selskapet ikke utviklet egne MES løsninger . Vår erfaring er at kunden selv ønsker å ha ansvaret for slike løsninger og systemer . Internt i selskapet er det positivt mottatt at vi tar steget inn i den digitale transformasjonen . Fremtiden ligger der og vi må følge opp .