AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 19

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Ivareta brukersikkerheten ved lysbue og gjeninnkobling med ny teknologi

NEK 400:2022 har satt fokus på farer forbundet med lysbue-feil i eltavler , med føringer for risikovurdering og kalkulasjon av hendelsesenergi .
blant annet ivaretar sikkerheten for personell i servicesituasjoner , sier Torgeir Andersen , Channel Manager for tavlebyggere i Schneider Electric .
Hva slags tiltak anbefales for å ivareta installasjonssikkerheten bedre ? Ultra-rask effektbryter og mulighet for fjernbetjening er eksempler på tiltak for å imøtekomme de nye kravene og dermed ivareta sikkerheten i installasjonen .
Effektbryter med nye digitale moduler - Vi anbefaler å velge en effektbryter som MasterPact MTZ , som i tillegg til de tradisjonelle vernfunksjonene for overstrøm og jordfeil , byr på digitale funksjoner som

ENERGISPARING

Banebrytende ENERGIBESPARENDE vekslerenhet .
Damp er fortsatt mye brukt i prosessindustrien for oppvarming av andre medier . SAMSON har utviklet en enkel og energisparende vekslerenhet .
– Energisparing – Vi designer aggregatet slik at den effektive rørveksleren utnytter energien optimalt . – Ingen fordamping i kondensatsystemet . – Enkelt - Få komponenter og dermed minimale vedlikeholdskrav . – Ingen støy . – Konstant damptrykk i veksleren under varierende belastning – Problemfri retur av kondensat . – Robust konstruksjon bygget på rustfri stålramme . – Alle komponenter av høyeste kvalitet .
Spar penger og reduser CO 2
-utslipp hvis du bruker damp til å varme opp vann , CIP eller andre væsker . Kontakt oss slik at vi kan finne dine besparelser .
A02017NO
MATEK-SAMSON REGULERING AS · Porsgrunnsveien 4 · 3733 Skien · Tlf : + 47 35900870 www . matek . no · www . samsongroup . com