AMNYTT AMNYTT.no 6/2022

NR . 6 / 2022 - årgang 24 | AMNYTT . NO

Alle må gjøre en innsats for samfunnet

22 34 64
Hydrogen inntar podiet
Vi er midt i digitaliseringsreisen
Matematikk , bakterier og tingenes internett