AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 23

Med SensorTUNNEL har Cautus Geo utvidet bruken av smarte sensorer . SensorTUNNEL er et nytt spennende pilotprosjekt om et sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann . Prosjektet viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter som ikke kan måles direkte . Miljøgeolog Jørgen Engebretsen forteller at selskapet har med seg Statens vegvesen og NIVA på laget . – Dette bidrar selvsagt til viktig kompetanse i prosjektet , sier han .

23 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

SensorTUNNEL – Smart sensorsystem påviser mikroplast

Med SensorTUNNEL har Cautus Geo utvidet bruken av smarte sensorer . SensorTUNNEL er et nytt spennende pilotprosjekt om et sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann . Prosjektet viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter som ikke kan måles direkte . Miljøgeolog Jørgen Engebretsen forteller at selskapet har med seg Statens vegvesen og NIVA på laget . – Dette bidrar selvsagt til viktig kompetanse i prosjektet , sier han .
Av Leslie Henriksen