AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 19

19 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

” Det er derfor vi utvikler avansert robotikk med kunstig intelligens ”

Hver celle inneholder to eller tre roboter . Hver av dem har sin spesialoppgave : en skal bare ta bilder – en skal bare skru og den tredje skal kanskje plukke deler og sortere dem i forhåndsdefinerte bokser .
Prosess med kunstig intelligens Det første steget er nå ferdig , og pakken er klar for å demonteres inn i forskjellige moduler . – Det varierer hvor mange moduler batteripakken består i , det kan være alt fra 4 til 50 . De små modulene går igjennom en prosess og skal testes på nytt , og hvis de er bra nok , kan de gjenbrukes i nye applikasjoner , og demonteres ikke for gjenvinning . De får da et nytt liv , forteller Choux . Alle modulene som er ferdig testet og skal gjenbrukes går inn i en ny linje , hvor de igjen skal sammenstilles . – En stor batteripakke til for eksempel en el-bil , inneholder som sagt mellom 4 og 50 moduler . De som ikke gjenbrukes sendes til gjenvinning , forklarer han . Da fortsetter prosessen videre til en ny demonteringscelle , med nye roboter som demonterer batterimodulen inne i battericellen – da plukkes plast og noe metaller ut . – I dagens metode blir batterimodulene knust til pulver som etterpå sorteres for metall og plast , mens vi bruker robotikk og automatisert sortering av plast og metall ved hjelp av maskinsyn og kunstig intelligens . Dermed får vi en mer energisparende prosess , og også et bedre resultat , konkluderer Choux . Denne nye metoden gjennomfører en automatisk demontering av elbil-batterier ved hjelp av roboter med finjusterte gripearmer . Roboten er i sin tur styrt av et avansert 3D-kamera lastet med kunstig intelligens . Før robotens gripearmer begynner å demontere elbil-batteriet , har den kunstige intelligensen oppdaget alle deler i batteriet og beregnet nøyaktig hvor de befinner seg .
Tildelt 8 , 5 millioner fra EU-program Choux og Tyapin er tildelt nye 8 , 5 millioner kroner fra prestisjeprosjektet Horisont Europa , EUs rammeprogram for forsknings- og innovasjonsprosjekter . – Tildelingen er en anerkjennelse av forskningsmiljøet vårt og forskningen vi har gjennomført på resirkulering av batterier de siste fire årene , sier førsteamanuensis Martin Choux ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap . Horisont Europa er EUs nye rammeprogram for forsknings- og innovasjonsprosjekter for perioden 2021-2027 . Det regnes som verdens største i sitt slag . Prosjektet får til sammen 91 millioner kroner fra EU , av det går 8,5 millioner til UiA .