AMNYTT amnytt.no 5/2021

NR . 5 / 2021 - årgang 22 | AMNYTT . NO

Moderne produksjonsteknologi er bærekraftig

14 22 38
Robot forum
Kunstig intelligens er et nyttig verktøy
Grønn og bærekraftig kompetansebedrift