AMNYTT amnytt.no 4/2024 | Page 2

Annonse

Differensialtrykkmåling av mengde – Nye oppgaver for velprøvd målemetode

Applikasjonsinformasjon fra KROHNE
Differensialtrykkmåling av mengde er ikke bare en av de eldste strømningsmålemetodene . Den er også fortsatt en av de mest brukte metodene på grunn av sin allsidighet og nøyaktighet , og utgjør omtrent 20 % ( 1 ) . I tider med stadig økende effektivitet og behov for å registrere CO 2
-ekvivalenter , får differensialtrykkmåling av strømning en ny og viktig betydning .
Nøyaktig CO 2
-rapportering i dampmåling
Strenge standarder for CO 2
-dokumentasjon og -rapportering er avgjørende for handel med klimagasser , og påvirker økonomiske transaksjoner . Overvåkingsdirektivet krever bevis på målesystemets usikkerhet og vurdering av langsiktig ytelse . ISO 5167 anbefales for dampmåling . For dampapplikasjoner oppfylles kravene best ved å benytte et DP-Venturi element installert i henhold til ISO 5167 . Høyest målenøyaktighet sikres ved at halsseksjonen med minste diameter maskineres ut av et stykke spesielt slitesterkt materiale . Lavest mulig måleusikkerhet oppnås ved væskekalibrering mot en elektronisk referansevekt over hele det nyttbare Reynolds nummer området . Et arrangement bestående av 3 stk DP-celler med hvert sitt tilpassede diff-trykk område sikrer 15:1 oppløsning av måleområdet med lavest mulig måleusikkerhet .
Måleteknologi som utgjør en forskjell
I tillegg til fem andre strømningsteknologier , har KROHNE et omfattende utvalg av løsninger for differensialtrykkmåling og kan tilby et fullt spekter av tjenester fra design , produksjon og kalibrering til levering av ferdig monterte målesystemer for den gitte oppgaven fra en enkelt kilde .
Som den eneste produsenten i verden gjennomfører KROHNE en Total 3D-linearisering av alle DP-transmittere , som i prosessen gjenkjenner og effektivt kompenserer for alle påvirkningsfaktorer . Siden alle spesifiserte statiske trykk- og omgivelsestemperaturområder er dekket , kan en stabil og nøyaktig måling garanteres under alle prosessforhold .
Måling av hydrogen
Hydrogen vil trenge inn i mange andre industrielle sektorer i de kommende årene og tiårene . Behandlingen av hydrogen i trykkmåling må være gjennomtenkt , men det er fullt mulig å få til . Avansert måleteknologi er tilgjengelig for de økte kravene .
Små forskjeller i teknologien til trykktransmittere , for eksempel keramiske membraner eller spesielle materialer , kan ha en betydelig positiv effekt på applikasjonen . Anlegg blir mer holdbare , pålitelige og økonomiske . Riktig , ekspertveiledning er avgjørende for å finne den optimale enheten for applikasjonen .
Totalt 400 separate målepunkter
Differensial trykk
Statisk trykk
Omgivelsestemperatur
DP : 250 mbar / 3.6 psi T : + 60 ° C /+ 140 ° SP : 50 bar / 725.2 psi uncertainty : -0.02 %
DP : 100 mbar / 1.4 psi T : + 85 ° C /+ 185 ° F SP : 100 bar / 1450 psi uncertainty : -0.04 %
DP : 100 mbar / 1.4 psi T : + 60 ° C /+ 140 ° F SP : 1 bar / 14.5 psi uncertainty : + 0.15 %
Les mer om KROHNE her : cmp . krohne . com / pressure
( 1 ) - Volume X : The World Market for Flowmeters , 8th Edition Flow Research , Inc . Wakefield , Massachusetts