AMNYTT amnytt.no 4/2023

NR . 4 / 2023 - årgang 25 | AMNYTT . NO

Fremtiden er grønn og intelligent

22 30 36
Boliden Odda leverer verdens grønneste sink
Manuell håndtering må erstattes med AI
Digitalisering og bærekraft