AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 24

24 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Frank Espeland , fabrikksjef hos Corvus Energy .

Intek Engineering AS vant frem og fikk kontrakten da Corvus Energy skulle etablere produksjon i Bergen i 2018 . Robotspesialistene fra Raufoss valgte å tenke litt utenfor boksen ved blant annet utstrakt bruk av AIV-er ( selvkjørende mini-trucker ).

– AIV-en blir brukt som varetaxi i produksjonslinjen – det vil si at den tar produktet gjennom prosessen fra robotcelle til robotcelle . I tillegg har vi levert en ren logistikkcelle . Denne henter varer direkte fra pall , plasserer de via AIV-ene og distribuerer dette videre til rett lokasjon hos de robotcellene som står for prosessene i selve monteringen , forklarer Sølvar Flatmo , CSO i Intek Engineering AS .
Sømløs kommunikasjon Produksjonslinjen hos Corvus Energy er er satt opp i forhold til Intek sitt Scada-system , som også kommuniserer med Corvus ’ ERP / finans-system , Dynamics 365 . – I systemet blir leverandørbestillinger lagt inn , og kost på operatører registrert . Når varer kommer fra leverandør , blir de meldt registrert i Dynamics 365 som deretter kommuniserer sømløst med produksjonslinjen . I denne standardprosessen blir varene fraktet inn i produksjonen , forteller Espeland .
Nøkkelferdig løsning fra Intek I forhold til prosjekt leverer Intek nøkkelferdige løsninger helt frem til at kunden har tatt i bruk systemet for egen maskin .