AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 18

Pressemeldinger

Pressemeldinger

VOC , nytt industrielt eventkamera fra Pepperl + Fuchs

Med VOC industrielt eventkamera utvider Pepperl + Fuchs sin portefølje innen visionkameraer . Kameraet tillater hendelsesdrevet videoopptak opptil 60 sekunder før og etter et triggersignal , og muliggjør derfor målrettet og enkel fjerndiagnostikk samt automatisk dokumentasjon .
Hvis det oppstår en funksjonsfeil , en forhåndsdefinert status eller prosess , starter utløseren videoopptaket . I et automatisert parkeringshus bør for eksempel enhver parkeringsprosess dokumenteres for raskt og enkelt å kunne bevise kjøretøyets tilstand ved erstatningsansvar . Opptaket starter hver gang et nytt kjøretøy kjører inn i parkeringshuset . På grunn av det automatiske tidsstemplet og User Datagram Protocol-grensesnittet for dynamiske tekstoverlegg , kan brukere finne filene raskt og enkelt .
Integrert sirkulært buffer for optimalisert datalagring Så snart en hendelse aktiverer utløseren , genererer og lagrer kameraet et videoopptak som et permanent dataopptak . Opptaket inneholder opptil 60 sekunder før og etter triggersignalet . Det integrerte sirkulære bufferet fylles syklisk med bildeopptak . Ved å registrere kun relevante situasjoner , holdes mengden lagrede data på et minimum . Dataene lagres på et lokalt , utskiftbart SD-kort med en kapasitet på 8 GB . Sammenlignet med 24-timers videoopptak , kreves ingen kompleks dataintegrasjon eller PC-maskinvare her . Avhengig av forhåndsinnstilt oppløsning , lengde og kvalitet på sekvensen , kan eventkameraet lagre opptil 10 000 hendelser på kortet . For ytterligere å optimere datalagring er det også mulig å stille inn videoopptak slik at de automatisk slettes på et bestemt tidspunkt eller å overskrive de eldste dataene med de nye dataene når minnet er fullt .