AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 144

1 / 2022 | Industry @ pps | 28

Partnerprogrammet utvides

Partnerprogrammet vårt utvides med stadig nye partnere , samtidig som eksisterende partnere blir medlem av flere programmoduler .
Sist ut er Elcor AS som nå er medlem og har som vår første partner i Norge blitt godkjent som Control Panels partner med bestått eksamen .
Control Panels modulen har fokus på effektiv engineering , ( design ) og optimalisering av maskintavler med Siemens software og produkter etter IEC og UL standard .
Vi gratulerer Elcor AS og ser frem til samarbeidet ! Vi i Siemens ser at strategiske partnerskap styrker både oss og partnerne våre . Det er viktig for å lykkes !
Våre partnere gjennomgår grundig opplæring og sertifisering for å sikre at de innehar den høye kompetansen som vi krever av alle våre samarbeidspartnere .
Sammen med partnerne våre er vi derfor ledende på industri- og infrastrukturmarkedet .
Bli med i partnerprogrammet Kan det være interessant for din bedrift og bli en del av vårt partnerprogram ?
Ta kontakt med
Øystein Borgen Telefon : 90 85 84 18 E-post : oeystein . borgen @ siemens . com