AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 49

Hannover Messen var mindre enn årene før pandemien . Antall besøkende var også redusert . Årsaken er som ved alle arrangementer i år , usikkerhet om arrangementet kunne gjennomføres og hvilke restriksjoner vill gjelde . Munnbind krevet ble fjernet på åpningsdagen . Selv om messen var mindre en tidligere , var det mye interessant å se . Utstillingen reflekterte de viktigste trender vi ser i samfunnet ; bærekraftig samfunnsutvikling og økt digitalisering .

49 / 75

AMNYTT NR . 4 2022

Noen klare trender

Hannover Messen var mindre enn årene før pandemien . Antall besøkende var også redusert . Årsaken er som ved alle arrangementer i år , usikkerhet om arrangementet kunne gjennomføres og hvilke restriksjoner vill gjelde . Munnbind krevet ble fjernet på åpningsdagen . Selv om messen var mindre en tidligere , var det mye interessant å se . Utstillingen reflekterte de viktigste trender vi ser i samfunnet ; bærekraftig samfunnsutvikling og økt digitalisering .
Av Jan Eirik Schiøtz