AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 36

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Drivsystemer for avløpshåndtering

Effektiv pumping , blanding og omrøring for avløpsvann og vannbehandling . Transport og distribusjon av drikkevann , transport av avløpsvann , sirkulasjon av aktivert slam eller sammenlignbare prosesstekniske applikasjoner : Pumpesystemer , samt blandere og røreverk , er elementære komponenter i prosess- og avløpsvann og tekniske systemer , og sikrer jevn drift av kloakkrensing anlegg , vannverksanlegg og produksjonsanlegg .
De må ofte sirkulere store mengder flytende eller svært viskøse stoffer . Derfor er tilgjengelighet , pålitelighet og lang levetid toppprioriteter . Som systemleverandør tilbyr NORD fullt tilpassede drivsystemer bestående av gir , motor og frekvensomformer som er skreddersydd for de respektive kravene til kundeapplikasjonen . NORDs drivløsninger kan kobles sammen , operere autonomt , og deres funksjoner og ytelse er skalerbare .

Nøkkelen til fremgang

SMC er verdens største produsent av industripneumatikk . Med markedets største supportorganisasjon finner vi rett løsning sammen med deg . www . smc . no Expertise - Passion - Automation