AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 28

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Ny norsk systempartner

– KUKA styrker samarbeidet med Pioneer Robotics KUKA har fått ny norsk systempartner . Det handler om Pioneer Robotics , som spesialiserer seg på løsninger for smelteverksindustrien .
– En spennende organisasjon med en relativt unge medarbeidere som jobber med automasjonsprosjekter i krevende industrimiljø , sier Frode Grimsbø , Area Sales Manager for KUKA Nordic Norway . Pioneer Robotics er vant til å jobbe med automatiseringsprosesser for tøffe forhold . – Vi har bygget opp en spesiell kompetanse når det gjelder å skjerme roboter og annet automasjonsutstyr mot varme , stråling og elektromagnetiske felt . Vi leverer ferdige CE merkede løsninger og ingeniørtjenester innen automasjon , elektronikk og kontrollsystemer , sier Torfinn Løvåsen , teknisk sjef i selskapet .
Sterk ingeniørkultur Pioneer Robotics ble startet i 2017 og har raskt klart å etablere seg . De har i dag rundt ti ansatte , og har ifølge daglig leder Finn Oscar Karlsen norske eiere med sterk ingeniørkultur og bred kompetanse innen forretningsutvikling . – Det er en visjon om å videreutvikle automatiseringsløsninger for industrien , for å sikre bærekraftig utvikling og fortsatt drift i Skandinavia . Vi skal utnytte mulighetene som ligger innen robotikk , maskinlæring og avansert sensorikk , sier Finn Oscar Karlsen . Ifølge ham gjør samarbeidet med KUKA at selskapet tar et aktivt steg inn i prosessindustrien , med fokus på smelteverk . – KUKA sine løsninger og erfaring spesielt mot støperi , er viktig for våre prosjekter inn mot smelteverksindustrien . Ifølge Torfinn Løvåsen har KUKA de riktige løsningene , godt tilpasset de krevende miljøene hvor utfordringene mange steder står uløst .