AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 26

26 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Sølvar Flatmo , CSO i Intek Engineering AS .
– Dette kan gjelde både råvaresiden og tidligere i prosessen , eller som i dette tilfellet battericeller . En underliggende årsak til at det stilles store krav til sporing er helt klart kvalitetskontroll og sikkerhet , men det ligger nok an til at det kommer større krav til grønne sertifikater også , tror Flatmo .
Utviklingsprosjekt på gang ERP-systemet sørger for at det er kontroll på hele vareflyten inklusive sporing . – Her har vi full kontroll , forsikrer Espeland , og fortsetter : – Roboten plukker volumproduktene automatisk fra pall og plasserer dem i linjen , i dette tilfellet battericellene , som dermed også forblir urørt av menneskehender . Produksjonslinjen åpner så kassen og henter batteriene opp av eskene . Foreløpig er det en del manuell logistikk som blir håndtert av operatør . – For å øke produksjonskapasiteten i fabrikken har vi et spennende utviklingsprosjekt på gang i samarbeid med Intek . Vi ønsker å få automatisert denne logistikken inn i linjen , slik at det blir mindre operatørarbeid , forteller Espeland . I fremtiden ønsker han at det skal plukkes direkte fra pallene som kommer inn i fra leverandør . – Vi tar linjen et steg videre nå for å øke kapasitet og effektivisere logistikk . Vi regner med oppstart på det nye utstyret rundt årsskiftet . Vi er stadig utvikling ! Vi må jo bli bedre ! konstaterer han .