AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 16

16 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Det blir spennende å se hva Beckhoff har i tankene med OPC UA konkurrent
industrien . Kabelløse installasjoner er med på å løse utfordringene mangler på kompetente fagfolk gir .
Industriell IT Kraftige industrielle PCer ( IPC ) løse en god del av utfordringene som kan oppstå ved skyløsninger . – Konseptet Industri 4.0 ble lansert i 2011 , sa Beckhoff . Det er utviklet mange løsninger som kan overføre data til skyen . Før dataene kan gi nytteverdi må de analyseres . Skyløsninger har utmerkede løsninger til det . Informasjon blir langt mer tilgjengelig enn tidligere , men det kan være sikkerhetsmessige aspekter som ikke blir godt nok ivaretatt . Enkelte brukere ønsker å ha full kontroll på egne data . Da må lagring og analyser utføres i egne dataløsninger . En mellomløsning er Edge Computing .
– Vi i Beckhoff har utviklet svært kraftige IPC-er som kan løse mange av problemene store datamengder og sikkerhet gir . Funksjonaliteten blir etter hvert så god at mange brukergrupper vil kunne utnytte tilgjengelig informasjon .
Kryptisk melding avslutningsvis Vi er på vei til å realisere Industri 4.0 nå , sa Hans Beckhoff til AMNYTT etter pressekonferansen . – Skal konseptet kunne utnyttes fullt ut , må vi ha standarder . OPC UA kan være svaret på dette standardiseringsbehovet . Beckhoff er medlem i OPC Foundation og har er representant i styret med styreleder . Selskapet kjenner godt til hvilket arbeid som utføres . – Men det kommer kanskje noe annet , vi får vente å se , sa Beckhoff med et lurt smil .

” Men det kommer kanskje noe annet , vi får vente å se , sa Beckhoff ”