AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 118

Utveksling av data blir enklere , sikrere og gir uendelig med muligheter .