AMNYTT amnytt.no 4/2021 | Page 27

Begrepet Internet of Things ( IoT ) ble lansert rett før 2000 tallet . Det er nå anslagvis 200 milliarder enheter som er koblet til Internett . Som så ofte tok det noe tid før teknologien tilfredsstilte industriens krav til kvalitet og oppetid . Da teknologien ble adoptert til industriell bruk ble begrepet Industrial Internet of Things ( IIoT ) lansert . De ledende automatiseringsleverandørene har omfavnet teknologien og utviklet egne løsninger . Rockwell Automation har vært i fronten av IIoT utviklingen hele tiden .

27 / 85

AMNYTT NR . 4 2021

Hva er en IIoT plattform

Begrepet Internet of Things ( IoT ) ble lansert rett før 2000 tallet . Det er nå anslagvis 200 milliarder enheter som er koblet til Internett . Som så ofte tok det noe tid før teknologien tilfredsstilte industriens krav til kvalitet og oppetid . Da teknologien ble adoptert til industriell bruk ble begrepet Industrial Internet of Things ( IIoT ) lansert . De ledende automatiseringsleverandørene har omfavnet teknologien og utviklet egne løsninger . Rockwell Automation har vært i fronten av IIoT utviklingen hele tiden .
Av Jan Eirik Schiøtz