AMNYTT amnytt.no 4/2021 | Page 25

Fleksibilitet . Pålitelighet . Applikasjonserfaring . Service . Trykk og nivåinstrumentering for alle industrier .

Fleksibilitet . Pålitelighet . Applikasjonserfaring . Service . Trykk og nivåinstrumentering for alle industrier .

VEGA har alltid riktig sensor for måling av flow , vekt / egenvekt , trykk eller nivå . Med flere tiårs erfaring har vi forståelse for kravene til den enkelte industri . Tørrstoff , væsker og gasser . Agressive eller slitende medier , høye trykk eller lave temperaturer . Det er vår hverdag !
VEGA tilbyr måletekniske løsninger for optimal utnyttelse av produksjonsanlegg i samsvar medhøyeste sikkerhetsstandarder .
www . vega . com