AMNYTT amnytt.no 3/2024 | Page 2

Annonse

Bedre ytelse gjennom hele måleinstrumentets levetid

Applikasjonsinformasjon fra KROHNE
Instrumentering innen prosessengineering er alt annet enn enkelt : Standarder og forskrifter må overholdes under planlegging og drift , og enhetene må installeres korrekt og vedlikeholdes regelmessig . For å få til dette har KROHNE samlet sine serviceverktøy i ett omfattende konsept .
myDevice tar seg av jobben
Når et måleinstrument viser feil avlesning under drift , er det vanskelig å vite hva man skal gjøre : Er instrumentet defekt og trenger å bli erstattet , eller kan instrumentet settes i drift igjen uten å fjerne det ? På dette tidspunktet er instrumentprodusenten ofte den eneste kilden til informasjon . Brukeren som er på stedet , bør også kunne vurdere situasjonen og utføre neste trinn .
KROHNE har derfor utviklet en omfattende pakke med verktøy , hvis mål er å støtte idriftsettelse , enhetsverifisering , enhetsovervåking , samt praktisk tilgang til alle enhetsrelaterte eiendeler . Produsentens eksisterende og til tider nyutviklede verktøy og tjenester er samlet under merkevaren myDevice med følgende fordeler :
• Trådløs parametrisering og idriftsettelse av feltenheter
• Verifisering med høyeste testdybde uten prosessavbrudd
• Pålitelig informasjon om enhetsstatus
• Automatisert delvis bevisprøving av sikkerhetssløyfer for sikker drift av sikkerhetskritiske systemer og forlengelse av inspeksjonsintervaller
• Detaljerte rapporter for bevisprøvdokumentasjon av sikkerhetssløyfer ( IEC 61508 , 61511 )
• Frakoblet tilgang til enhetsspesifikk dokumentasjon og videoopplæringer via serienummer , NFC eller Identifikasjonslenke i henhold til IEC 61406
• 24 / 7 nettbaserte opplæringskurs
Smart Service Tools
Maskinvare- og programvareverktøy fra OPTICHECK-familien brukes til idriftsettelse og testing av måleinstrumenter uten fjerning fra prosessen . Du kan velge mellom ulike typer drift :
• Trådløst , med OPTICHECK Mobil-appen via en sikker Bluetooth ® - tilkobling
• Med hvilken som helst FDT-rammeapplikasjon fra kontrollrommet eller på stedet via OPTICHECK DTM
• Via direkte tilkoblinger til sensoren , ektronikken og signalkildene med OPTICHECK Master
Innebygd OPTICHECK-teknologi er integrert i ulike måleinstrumenter i hele produktutvalget vårt . Den garanterer permanent , kontinuerlig gjentagende selvdiagnose av enheten , og gir dermed høyest mulig tillit til pålitelig ytelse .
KROHNE Academy online og videopresentasjoner : I tillegg tilbys det støtte i form av nettbasert opplæring for å oppnå kunnskap om blant annet måleteknologi . Prinsippene eller den korrekte måten å planlegge , installere og idriftsette feltenheter på . Tilgang til informasjon om enheten på stedet , kjent som “ PICK ”, er også inkludert i pakken .
Les mer om Smart Service Tools her : krohne . link / mydevice-no