AMNYTT amnytt.no 3/2022 | Page 76

76 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

” De besøkende kan selv delta og også se debatt mellom kunstige intelligenser ”

Sentral 7A – Norges første automatiske telefonsentral . ( Foto : Eirik Iveland )
Engasjerte elever Foruten pressen var også Hellerasten skole fra Kolbotn invitert til en interaktiv opplevelse på Teknisk Museum .
Etter en lite introduksjon tok elevene hver sin identifikatorpinne og lagde seg en avatar . De fulgte en løype laget med KI , basert på de preferansene de la inn . Neste gang de kommer kan de legge inn andre preferanser og få en annen opplevelse . Ved monterne ” samlet de objekter ” på den RFID- baserte identifikatorpinnen . Til slutt var det samling i Reaktor , der elevene hørte en robot-dialog skapt ut i fra det de hadde gjort i løypene . – Diskusjonen er basert på svarene til elevene . KI foreslår neste ord fra en stor database , basert på ofte bruke fraser . Funksjonen er tilsvarende teknologi som ” auto complete ” i tekstbehandling , forklarer Treimo . Reaktor er et samlingspunkt der man kan bearbeide kunnskap og erfaringer fra utstillingen . Spesielt barn og unge utfordres , blant annet på områdene datasikkerhet , spillkultur , nettvett og , ikke minst , kunstig intelligens . – Teknologi er verken god eller ond , men heller aldri nøytral . Det er mulig for mennesker å bli monstre , og å bli helgener , og det samme gjelder kunstig intelligens , avhengig av hva slags « oppvekst » de får . Det er det viktig at man har litt kontroll på , sier Forfang .