AMNYTT amnytt.no 3/2022 | Page 53

Virksomheten i Bergen Elektro Kompetanse AS ( BEKAS ) virker langt mer omfattende enn det de om lag 40 ansatte skulle tilsi . Målsettingen er å tilføre merverdi , uansett hvilken type leveranse det er . Medarbeidernes kompetanse er grunnlaget for forretningsideen . Automatisering er et sentralt felt for selskapet .

53 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

Omfattende virksomhet

Virksomheten i Bergen Elektro Kompetanse AS ( BEKAS ) virker langt mer omfattende enn det de om lag 40 ansatte skulle tilsi . Målsettingen er å tilføre merverdi , uansett hvilken type leveranse det er . Medarbeidernes kompetanse er grunnlaget for forretningsideen . Automatisering er et sentralt felt for selskapet .
Av Jan Eirik Schiøtz