AMNYTT amnytt.no 2/2024 | Page 4

16 24
30
42
50
58
64 70

16 24

Avinor fjernstyrer flyplasser med IR-kamera

30

Grenseløs automatisering

42

Mennesket i fokus – på en litt ny måte

50

Kunstig intelligens skaper preskriptivt vedlikehold

58

Fixade – bygg som vil stå til evig tid
Et langt liv i bransjen

64 70

Kvalifiseringsløpet
Yrkesfaglig stjerne : Fra EM til spennende karriere i mekatronikk
Se bilaget bakerst i magasinet
Phoenix Contact s . 83