AMNYTT amnytt.no 2/2023 | Page 55

De fleste kommuner har god kontroll på sin vannproduksjon , og da i størst grad hoveddistribusjonsnettet . Men lenger ut i nettet derimot , har de ofte mindre kontroll . Det kan være kostbart å trekke strøm til alle punkter man trenger å overvåke . Med Siemens produkter i kombinasjon med 4G / Nb-IoT-løsninger for strømløse områder har Øwre-Johnsen utviklet sitt eget system , Divako – en totalleverandør for smarte løsninger til måling av vannforbruk .

55 / 74

AMNYTT NR . 2 2023

Smart måling av vannforbruk

De fleste kommuner har god kontroll på sin vannproduksjon , og da i størst grad hoveddistribusjonsnettet . Men lenger ut i nettet derimot , har de ofte mindre kontroll . Det kan være kostbart å trekke strøm til alle punkter man trenger å overvåke . Med Siemens produkter i kombinasjon med 4G / Nb-IoT-løsninger for strømløse områder har Øwre-Johnsen utviklet sitt eget system , Divako – en totalleverandør for smarte løsninger til måling av vannforbruk .
Av Leslie Henriksen