AMNYTT amnytt.no 2/2023 | Page 15

Primæroppgaven hans er å programmere maskinens PLSer , for dernest å lede utviklingen av Ignition . – Den største flaskehalsen er at jeg har vært alene med alle oppgavene , sier Jon Forbord . Han er en av tre automasjonsingeniører hos Norsk Titanium . De har ansvaret for hvert sitt felt hos Norsk Titanium , og en av Forbords oppgaver er å styre Scada-systemet Ignition . Den omtalte flaskehalsen forsvant som dugg for solen etter at fikk med seg en imponerende dyktig student på laget .

15 / 74

AMNYTT NR . 2 2023

Scada-systemet Ignition :

Modent , frempå – og med masse muligheter

Primæroppgaven hans er å programmere maskinens PLSer , for dernest å lede utviklingen av Ignition . – Den største flaskehalsen er at jeg har vært alene med alle oppgavene , sier Jon Forbord . Han er en av tre automasjonsingeniører hos Norsk Titanium . De har ansvaret for hvert sitt felt hos Norsk Titanium , og en av Forbords oppgaver er å styre Scada-systemet Ignition . Den omtalte flaskehalsen forsvant som dugg for solen etter at fikk med seg en imponerende dyktig student på laget .
Av Leslie Henriksen