AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 41

Danske AM Hub har gjennomført en kartlegging av additive manufacturing ( AM ) og industriell 3D-print som viser at det er likheter og forskjeller mellom aktørene i Sverige , Danmark og Norge . Analysen viser at de norske 3D-print-aktørene har den relativt største andelen av virksomheter som printer for interne behov , mens Sverige har et sterkt fundament av forsknings- og utdanningsinstitusjoner . Danmark har den største andelen av kommersielle virksomheter som 3D-printer .

41 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

Dansk AM Hub kartlegger AM og 3D-print i Skandinavia

Danske AM Hub har gjennomført en kartlegging av additive manufacturing ( AM ) og industriell 3D-print som viser at det er likheter og forskjeller mellom aktørene i Sverige , Danmark og Norge . Analysen viser at de norske 3D-print-aktørene har den relativt største andelen av virksomheter som printer for interne behov , mens Sverige har et sterkt fundament av forsknings- og utdanningsinstitusjoner . Danmark har den største andelen av kommersielle virksomheter som 3D-printer .
Av Eirik Iveland