AMNYTT amnytt.no 2/2022

NR . 2 / 2022 - årgang 24 | AMNYTT . NO

Fra ord til handling , sier næringsministeren . Følg opp .

12 56 66
Gir høyere overlevelsesrate i merdene
Løser risikooppdrag med ny robotteknologi
Automatikerfaget lærlinger med en lovende fremtid