AMNYTT amnytt.no 4/2021

NR . 4 / 2021 - årgang 22 | AMNYTT . NO

Ny teknologi må samspille med eksisterende løsninger

14 46 52
Ikke bare alene på toppen – men i hele Norge
Vaksine til hele verden
Fra Nilometer til automatisk alarm