AMNYTT 7/2023

NR . 7 / 2023 - årgang 25 | AMNYTT . NO

Er vi klare for elektrifisering

14 32 40
Aker Solutions sparer tid og øker kvaliteten med digitalisering
Suksessfull batterisatsing i Norge
Fra batteri - til ladeleverandør