AMNYTT 7/2019

NR. 7 / 2019 - årgang 21 | AMNYTT.NO 12 Teknologi og menneskelige sanser i godt samspill 24 SPS 2019 - automatisering møter IT 54 Fremtidsrettet utvikling