AMNYTT 6/2019 | Page 43

Pressemeldinger Østerbø Maskin kjøper Meland Elektro Partene ble 17. oktober einige om kjøp av 100 prosent av aksjene i Meland Elektro AS. Dette blir dermed eit heleid datterselskap av et Østerbø Maskin AS med store vekstambisjoner. www.inlineprosess.no Total leverandør av instrumentering, ventiler og prøvetaking til vann og avløp. - Dette er et naturlig ledd i vekststrategien vår, sier styreleder Jonny Atle Marøy i Østerbø Maskin AS. Bedriften som i dag er lokalisert på Østerbø og i Sløvåg har jobbet for å styrke seg på elektroinstallasjon den siste tida. Slik er dette oppkjøpet med på å skape et godt og bærekraftig fagmiljø på elektro- siden. – Østerbø har «alltid» drevet med elektroinstallasjon og det har nært slektskap til resten av tjenestene og produktene vi produserer og leverer som for eksempel strømaggregat. Det er riktig for oss å nå sette i verk en enda større satsing på dette feltet. Meland Elektro består som selskap og navn og vi ønsker å satse videre på det grunnlaget som er lagt gjennom 40 års drift, sier han. Ventiler Prøvetakere Flow målere Instrumentering Nivå måling Trykk / temp. Gass måling info@inlinepro.no tlf. 33 19 29 15