AMNYTT 6/2019 | Page 4

12 Kombinerer kompetanse og erfaring 28 Økte arbeidsflyten med en gang 46 Produksjon av elektrisk tavler (sikringsskap) 62 Docker – plattform som en tjeneste i PLS system 20 50 år siden den banebrytende oppfin- nelse av lakkeringsroboten på Jæren 36 God kundekontakt og kompetanse gir resultater 54 Temperaturmåling del 5 – Kalibrering og Kritiske installasjoner 68 Stipend til utvekslingsstudent