AMNYTT 6/2019 | Page 35

Pressemeldinger Navigateworx NR500 – Nye funksjoner Modbus Slave NR500 serien rutere kommer med funksjon for å lese status på digitale innganger og styre digitale utganger via Modbus. Enheten kan på denne måten kobles direkte til et HMI eller SCADA system for enkel varsling og styring. SMS NR500 kan settes opp til å varsle for- skjellige mottakere via SMS. Alarm ved statusendring på de digitale inn- gangene, varsel etter omstart av rute- ren, samt en rekke andre varsler kan konfigureres. SMS kan også sendes via «AT over IP» eller «AT over Telnet». Ruteren kan der- for enkelt benyttes sammen med f.eks. Nimbus alarmserver. For mer informasjon, se våre hjemme- sider www.autic.no Mass-Stream, fl ow meter for industrielle gassapplikasjoner fra Bronkhorst • Termisk masse-fl ow for alle gasser og gassmikser • Mindre sensitiv for skitt, smuss og fuktighet • Kan leveres med integrert reguleringsventil og skjerm • Både analog og digital kommunikasjon som standard www.fl ow.no