AMNYTT 5/2016

Ind ust r i e ns mes t m o d e r n e n y h e t s k a n a l f o r e le k t ro og a u t o m at i s e r i n g #5 / 2016 - årgang 18 | www.amnytt.no ISSN 1893-6601 Positiv utvikling LIV LAGA FOR NORSK INDUSTRI Utfordrende produksjonsforhold s.10 Endress+Hauser - Nytt www.no.endress.com Enkelt og effektivt s. 28 Ditt kontrollsystem er under angrep s. 38 Nr 2-2016 Endress+Hauser-Nytt 8 Oslo Kommune tar tempen på komposten Overvåker temperaturen tråløst med wireless HART 12 Full kontroll på mengden Lyckeby Starch AB velger mengdemålere med innebygd selvdiagnostikk Øk kunnskapen om din prosess Foto: Namn Endress+Hauser Nytt nr. 2 2016 s. 77 HIGHLIGHTS 2016 Innovasjon for din utvikling Phoenix Contact Highlights 2016 s. 101