AMNYTT 4/2019 - Page 17

17 /163 – Jernklorid og marmor eller kalk- stein har et «samvirke» som kom- mer veldig gunstig ut for akkurat denne type vann, som altså er ty- pisk for norsk råvann, sier Ording. Alternativet med koagulering med aluminiumsulfat og alkalisering med f.eks. hydratkalk er ifølge Or- ding langt mer krevende prosesser å drifte. - I dag velges metoden av mange vannverk fordi den kommer prismessig gunstig ut i konkurranse med alternative prosesser. Det som egentlig gjorde den så populær da den kom for over 20 år siden var at den faktisk fungerte også på små vannverk uten daglig bemanning, påpeker Ording. – Det blir så langt jeg kan se Mol- deprosess nummer 40, sier rådgiver og ingeniør Fredrik Ording hos As- plan Viak. Han viser til at det stadig bygges nye anlegg for produksjon av drikkevann basert på prosessen. Om Enwa Enwa-konsernet omfatter morsel- skapet Enwa AS med separate dat- terselskaper/ avdelinger i Norge, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Enwa leverer energieffektive og miljøvennlige vannbehandlings- systemer, og er blant Skandinavias AMNYTT NR. 4 2019 To måleprinsipper kombineres for å evaluere behovet for rengjøring av filtrene ledende aktører innen dette felt. Virksomheten fordeler seg på tre hovedområder: • Vann og avløpssystemer for of- fentlige og private kunder. • Fjernvarmesystemer. • Badeanlegg for offentlige og pri- vate brukere. I 2018 hadde Enwa-konsernet 200 årsverk og 500 MNOK i omsetning. Hovedkontoret til Enwa ligger i San- defjord hvor vi også har egne mo- derne produksjonslokaler.