AMNYTT 4/2019 - Page 144

Leder | 2/2017 «Selskapene «Norge er blant og de verdens ansatte mest i Siemens digitale kan nasjoner, industri, og og blant vi ser de mange raskeste nye til å ta muligheter i bruk ny teknologi.» til å utvikle løsninger vi ikke har kunnet gjøre tidligere uten denne teknologi» 2