AMNYTT 4/2016 - Page 68

68 / 158 Hiradidian til AMNYTT. Det er foreløpig oppgraderingsmulighetene som kan gi størst aktivitet for de nye samarbeidspartene. Ny felt vil kunne bli aktuelle i fremtiden. Samarbeidet er godt mottatt hos sentrale aktører i oljebransjen. Digitaliseringen fortsetter Flere utstillere hadde komponenter og løsninger som følger opp den digitale revolusjon. Norsk Digitaliseringens inntog i oljebransjen fortsetter med uforminsket styrke AMNYTT #4 2016 oljebransje har vært ledende i å innføre digitale løsninger. Integrerte operasjoner og ubemannede plattformer er helt og holdent basert på digitalteknologien. Oppmerksomheten er ikke så stor for slike løsninger nå, siden teknologien er velkjent for denne industrielle sektoren. Siemens vise sin løsning. Det var ikke de store skjermene vi så for de første løsningene. Nå benyttes mer og mer vanlige kontrollromsløsninger.