AMNYTT 4/2016

Ind ust r i e ns mes t m o d e r n e n y h e t s k a n a l f o r e le k t ro og a u t o m at i s e r i n g #4 / 2016 - årgang 18 | www.amnytt.no ISSN 1893-6601 Teknologiskifter Batteriteknologi kan revolusjonere norsk fiskenæring SIDE 76 Kundens behov i sentrum s. 22 Nå tar bedriftene grep om digitaliseringen s. 38 Smart, også uten uten styreskap s. 44 3|16 Kundemagsinet fra Phoenix Contact | September 2016 News for Process Automation 1/2016 Dele kunnskap, skape løsninger Kunnskap på arbeidsplassen: skreddersydde systemer og komponenter for eksplosjonsbeskyttelse På tvers av grenser OPC UA er en standardisert protokoll for den smarte fabrikken Pepperl+Fuchs 1/2016 s. 87 Konsekvent digital Tingenes Internett revolusjonerer automatiseringen HINE 3 MASC rial n Mate fülle nach Phoenix Contact Update 3|16 s. 115