AMNYTT 3/2017 | Page 27

Pressemeldinger#automatisering, #instrumentering, #elektro, #motorer, #kontrollsystem, #PLS, #frekvensomformer, #drives
GK etablerer driftssentral for byggeiere
Tilbyr komplett serviceløsning for teknikk i bygg.
Via fjernovervåking tilbyr GK kontroll, oppfølging og vedlikehold av
tekniske anlegg i bygg. Driftsingeniører samler inn og analyserer
driftsdata via internett og sender ut kvalifisert personell ved behov.
– Tanken er å tilby byggeiere og -driftere en fullserviceløsning hvor vi
tar ansvar for alt som skal til for å holde teknikken i gang, sier Steinar
Holm, konserndirektør for eksisterende bygg i GK Gruppen og ansvar-
lig for konseptet.
La meg forenkle litt, sier Holm. Næringsbygg har i all hovedsak SD
-anlegg for overvåkning og kontroll. Vi opplever at de fleste bruker
disse systemene i et begrenset omfang. GK kan gjennom vår drifts-
sentral logge på og sørge for at investeringen i SD-anlegg gir avkast-
ning gjennom bedre drift og lavere kostnader.
På kurs mot morgendagen
med desentralisert intelligens
På skip brukes mange ulike delsystemer. Desentraliserte
automatiske moduler letter integreringen betydelig, sparer tid og
reduserer kostnader. Det intelligente nettverket av moduler sikrer en
samordnet og effektiv drift ombord. Se våre løsninger for det maritime
markedet.
www.wago.no
Dette er den digitale fremtiden!