AMNYTT 2/2019 | Page 2

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#Ny gassdetektor fra Honeywell
BW SOLO er en brukervennlig singel-gassdetektor.
Den er utstyrt med den nye generasjonen sensorer,
og med blåtann teknologi.
Kompatibel med IntelliDoX kalibreringsstasjon.
NYHET!
PR5437 – Transmitter med 2 sensorinnganger
PR Electronics setter en ny standard for
ytelse og fleksibilitet innen krevende
industriell temperaturmåling.
For temperaturomgivelser fra -50°C til +85°C og redundante målinger.
produkter
Mer info:
løsninger
www.krohne.no
service