AMNYTT 1/2024 | Page 4

14
22
34
44
50 54
60 66

14

22

Industrielt 5G – nettverk på industriens premisser

34

All Electric Society – en teknologipark for fremtiden

44

Rekordår for familiebedriften
Control Techniques forlengede arm

50 54

Måling av hydrogen med ultralyd mengdemåling
Kraftig satsing på det grønne skiftet

60 66

Teknologi-integratøren Pioneer Robotics
ABB bidrar med løsninger for fremtidens DC- og batterisystemer