AMNYTT 1/2024 | Page 3

for biogass med variabel gassammensetning

fordeler

Integrert Flow-computer

Mange KROHNE flowmålere har innebygget Flowcomputer som kompenserer for effekten av trykk og temperatur på strømningsmålingen eller konverterer til standardvolum . Dette er på flere måter ett gunstigere oppsett enn å ha en ekstern Flow-computer .
Hvorfor er det viktig med trykk- og temperaturkompensert volummåling ?
Ettersom endringer i trykk og temperatur har påvirkning på volumet , vil de også påvirke målingen . For å kunne sammenligne mengder under ulike trykk- og temperaturforhold er strømningsverdiene målt under drift konvertert til „ standard “ eller „ normale “ forhold ; for eksempel standard forhold for SI-enheter som er 15 ° C og 101.3250 kPa ( abs ) mot normale forhold som er 0 ° C og 101,3250 kPa ( abs ).
Dette krever at man måler både temperatur- og trykkforhold der strømningsmålingen utføres , og at man mater disse verdiene inn i Flow-computeren som beregner om fra driftstilstand til standard mengde og standardvolum .
Fordeler med integrert Flow-computer
Flow-computeren som brukes til denne beregningen kan enten være en ekstern enhet eller integrert i elektronikken til strømnings måleren . Ultrasonic flowmeter OPTISONIC 7000 Bio gas har integrert temperatursensor som standard . Dette gjør at temperaturinformasjon for mediet er tilgjengelig hele tiden . For enkel installering fins det også en variant med integrert trykksensor tilgjengelig .
Dette sparer ca . 45 % av installasjonskostnadene , og det høye integrasjonsnivået gir også en bedre total systemnøyaktighet ; med den klassiske installasjonen av et flowmeter og separat trykksensor , temperaturføler og Flow-computer , må alle feil som oppstår i målekjeden tas hensyn til når systemets nøyaktighet skal bestemmes .

Et instrument du kan stole på

for biogass med variabel gassammensetning

OPTISONIC 7300 Biogas – 2-veis Ultralyd mengdemåler
• Pålitelig måling av biogass / deponigass med varierende gass komposisjon
• Optisonic 7300 Biogas 2-stråle Ultralyd mengdemåler med transdusere i titan for krevende applikasjoner
• F or 2-veis måling av lavtrykksbiogass , våt eller tørr og med høyt CO 2 innhold Mulighet for to uavhengige mA utganger
• Beregning av standard volum i mengdemåler ved hjelp av integrert trykk og temperatur transmittere samt måling av metan innhold
• DN50 … 200 ; 1 … 30 m / s ; -40 …+ 100 ° C ; Leveres både i kompakt og splittet utførelse
Dette kan resultere i en målefeil mellom ± 3 ... 5 %. Ved å bruke OPTISONIC 7300 Biogas med integrert trykk- og temperaturkompensasjon kan du ikke bare redusere installasjonskostnadene , men også øke målenøyaktigheten til ± 1,5 % av den målte verdien . www . krohne . no
Learn more about Flow computer : krohne . link / flow-computer-no producter løsninger service