AMNYTT 1/2024 | Page 2

massestrømsmåler som takler væsker
med inntil 100 % gassinnblanding

Avansert teknologi som gir store

Entrained Gas Management ( EGM TM )

Et instrument du kan stole på

massestrømsmåler som takler væsker

med inntil 100 % gassinnblanding

OPTIMASS 7400 – Coriolis masseflowmeter for kompliserte applikasjoner med væske , gass og tørrstoff
• Entrained Gas Management ( EGM™ ): nøyaktig måling av stoffer innblandet gass opptil 100 %
• Rørmaterialet lages i : titan , rustfritt stål , hastelloy eller Tantal
• DN10 … 100 / ½ ... 4 “, 1230 ... 560.000 kg / h / 45 ... 20,567 lbs / min , – 40 ...+ 150 ° C / – 40 ...+ 302 ° F , – 1 ... 100 barg / – 14.5 ... 1450 psig
• AA TEX , 3A , EHEDG og MI005
• Bluetooth kommunikasjon tilgjengelig
EGM ble utviklet for at OPTIMASS Coriolismassestrømningsmålere skulle takle utfordringer forårsaket av luft- eller gassinnblanding i en væske . Kraftige kontrollalgoritmer lar strømningsmåleren opprettholde driften over et bredt område av gassfraksjoner og utfordrende strømningsforhold , selv under et helt forløp fra ren væske til ren gass og tilbake . Massestrøm- og tetthetsmålinger forblir stabile og uten utfall , noe som vises i satsvis / lasting / tom-full-tom applikasjoner .
Hvordan påvirker luft eller gass Coriolis-målingen ?
Med konvensjonelle Coriolis massestrømsmålere kan det oppstå utfordringer med luft eller gass i væsken , som gir en for høy måling eller utfall av målingen . Dette skjer fordi den innkapslede luften eller gassen har stor påvirkning på målerens funksjon .
Uten tilført gass har målerøret den ønskede , regelmessige svingningen . Gass tilført i væsken demper den regelmessige svingningen , og hvis gassinnblandingen øker , kan svingningene stoppe helt .
For å løse dette har KROHNE utviklet kraftige kontrollalgoritmer og implementert dem i en syntetisert driverregulering .
Kontinuerlig drift selv med komplekse flow-regimer
Utfordringen med å måle en væske som inneholder gass øker ved gassvolumfraksjon ( GVF ). Et antall andre prosessforhold som temperatur , økt viskositet , trykk og den relative hastigheten mellom væske og gass påvirker også resultatet av mengdemålingen .
EGM-teknologi gjør at flowmeteret opprettholder svingningene med komplekse strømningsregimer . Selv ved fullstendig overgang fra ren væske til gass og tilbake , dvs . fra 0 til 100 % gassinnhold , vil enheten fungere som den skal uten å falle ut . www . krohne . no
Masse eller tetthet – begge er mulig selv med gassinnblanding
Tetthetsmåling av enfasevæsker er vanlig , men for tradisjonelle målere blir gassinnblanding utfordrende . I mange applikasjoner hvor det er innblandet gass vil OPTIMASS flow metere med EGM fungere utmerket og repetere tilstrekkelig for prosessregulering , batching , lasting , lossing og overføringsmåling . producter løsninger service
Learn more about EGM : krohne . link / egm-no