AMNYTT 1/2024

NR . 1 / 2024 - årgang 26 | AMNYTT . NO

2024 kan bli et godt industrielt år

14 34 54
Industrielt 5G – nettverk på industriens premisser
Rekordår for familiebedriften
Kraftig satsing på det grønne skiftet