AMNYTT 1/2015

Ind us t r i e ns mes t m o d e r n e n y h e t s k a n a l f o r e le k t ro og a u t o m at i s e r i n g #1 / 2015 - årgang 17 | www.amnytt.no ISSN 1893-6601 Hvor går norsk industri? Omstilling og Industry 4.0 Imponerende innsats og resultater - s. 8 Valve World Expo: trenden er økt sikkerhet og oppetid - s. 14 Laserbasert gassdeteksjons­teknologi på­ Terra Nova - s.24