AMNYTT amnytt.no 6/2021

NR . 6 / 2021 - årgang 23 | AMNYTT . NO

Automatisering viktigere enn noen gang

16 38 46
Norsk kylling
Avansert kjøresimulator gir bedre innlæring
SORT tar seg av pallesorteringen hos H . I . Giørtz