AMNYTT 5/2019

NR. 5 / 2019 - årgang 21 | AMNYTT.NO Digitalisering – ikke uten mennesker 12 Start med det enkle 42 Det blir mer trådløst 70 Temperaturmåling del 4 – Valgets kvaler