AMNYTT amnytt.no 3/2022

NR . 3 / 2022 - årgang 24 | AMNYTT . NO

Vi må sikre landet nok teknologer

12 42 52
NFEA etablerer brukerforum for OPC UA
EcoStruxure Automation Expert : Fremtiden er åpen
Omfattende virksomhet