AMNYTT amnytt.no 4/2024

NR . 4 / 2024 - årgang 26 | AMNYTT . NO

Ny produksjonsmetoder vinner terreng

14 28 44
Topp kvalitet som varer
Bryter etablerte grenser i fiskeoppdrett med teknologi
Godkjent eltavleprodusent